4pm / 6pm : Mexiko - Schweden (Gruppe F)

4pm / 6pm : Südkorea - Deutschland (Gruppe F)

8pm / 10pm : Schweiz - Costa Rica (Gruppe E)

8pm / 10pm : Serbien - Brasilien (Gruppe E)